Pętle Indukcyjne

Pętla indukcyjna 

Pętla indukcyjna - co to takiego?

Pętle indukcyjne (lub induktofoniczne) to systemy, które poprawiają komfort słyszenia oraz jakość dźwięku osobie słabosłyszącej korzystającej z aparatu słuchowego, zapewniając tym samym znacznie lepszą zrozumiałość mowy.
Choć nie generują żadnych dźwięków, można je nazwać nagłośnieniem dla osób słabosłyszących, ponieważ zwykłe, akustyczne systemy nagłośnienia często nie dają najmniejszej korzyści osobie z aparatem słuchowym, a dzięki pętlom indukcyjnym zrozumiałość mowy jest idealna.
Jak działa pętla

Jak to działa?

Aby wyeliminować nikorzystne warunki akustyczne, pętle indukcyjne wykorzystują zjawisko indukcji magnetycznej. Dźwięki zostają zamienione na pole magnetycznye, które jest odbierane przez aparat słuchowy (cewkę indukcyjną posiada ponad 90% aparatów słuchowych)...
Wytyczny

Wytyczne dla pętli indukcyjnych

Jeśli plaujesz instalację pętli indukcyjnych, ważne jest, abyś zapoznał się z wytycznymi jakimi należy kierować się przy wyborze systemu.
Każdy system musi obligatoryjnie spełniać wymagania stawiane przez normy...
Projektowanie

Projektujemy na najlepszych narzędziach!

Korzystamy ze specjalistycznego oprogramowania stworzonego do projektowania złożonych systemów macierzowych. Możliwość symulowania rozkłądu natężenia pola magnetycznego pozwala nam nanosić konieczne poprawki już na etapie projektowania systemu.
Badania

Badania naukowe

Dostarczaliśmy i kalibrowaliśmy systemy na potrzeby badań naukowych prowadzonych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyniki jednoznacznie i obiektywnie potwierdzają ogromny zysk w rozumieniu mowy przez osoby słabosłyszące korzystające z aparatów słuchowych.
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz